OSKI Pesantren Modern KULNI
 
OSKI kepanjangannya adalah Organisasi Santri Pesantren Modern KULNI.
OSKI dibentuk dengan 3 fungsi:
1. Fungsi membantu pimpinan dalam penegakkan disiplin.
2. Media belajar berorganisasi.
3. Penyambung aspirasi santri.

Anggota OSKI adalah seluruh siswa kelas XI.
 
STRUKTUR KEPENGURUSAN OSKI PUTRI
Masa Bhakti 2017/ 2018

 

Ketua OSKI putri : Fitriati 

Sekretaris           : Yunit Wardhatul Jannah

Bendahara          : Siti Nurkholifah

Bag. Keamanan   : Siti Karyati

                          : Dian Pratiwi

Bag. Bahasa        : Muna Fahmilya Alwi

                          : Siti Nurkholifah

Bag. Peribadatan  : Parida Pia Tika

                          : Muna Fahmilya Alwi

Bag. Kesehatan    : Mela Meliyani

: Wiwin

Bag. Pramuka     : Siti Dinar

                         : Desi Septiyani

Bag. Orkes         : Siti Maria Ulfah

Bag. Logistik      : Siti Dinar 

Bag. Perpusjur   : Puja Fauziah
                        : Yunit Wardhatul Jannah
Bag. Penta        : Puja Fauziah
Bag. Syirkah      : Rukmini
                        :  Meli Meliyana